Dokumentumok

2014 éves mérleg

Adószám:
Törvényszék:
Bejegyző határozat száma:
Nyilvántartási szám:
18001415-1-19
19 Veszprémi Törvényszék
4. PK 60.179/2009/5
19/01/
"HUN-niai CUkorzacskó-gyűjtők Társasága"Kulturális közhasznú Egyesület
8172 Balatonakarattya, Szabadság út 25
Éves beszámoló mérlege - "A"
A mérleg fordulónapja:
Beszámoló összeállításának oka:
2014. december 31.
ÉVES ZÁRÓ
Balatonakarattya, 2015. április 30.
A gazdálkodó képviselője
P.h.
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
A szervezet vállalkozási tevékenységet nem folytat.
[EsBo program]
HUNCUT KKE Oldal: 2
Adószám:
Bejegyző határozat száma:
Nyilvántartási szám:
18001415-1-19
4. PK 60.179/2009/5
19/01/
Éves beszámoló mérlege - "A"
A mérleg fordulónapja: 2014. december 31.
1000HUF Előző év Tárgyév
ESZKÖZÖK (aktívák)
01. A. Befektetett eszközök (02+10+18.sor) 0 0
02. I. Immateriális javak (03-09. sorok) 0 0
10. II.Tárgyi eszközök (11-17. sorok) 0 0
18. III.Befektetett pénzügyi eszközök (19-26. sorok) 0 0
27. B. Forgóeszközök (28+35+43+49. sor) 196 283
28. I. Készletek (29-34. sorok) 0 0
35. II. Követelések (36-42. sorok) 0 0
43. III.Értékpapírok (44-48. sorok) 0 0
49. IV. Pénzeszközök (50-51. sorok) 196 283
50. 1. Pénztár, csekkek 35 100
51. 2. Bankbetétek 161 183
52. C. Aktív időbeli elhatárolások (53-55. sorok) 0 0
56. ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN 196 283
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
A szervezet vállalkozási tevékenységet nem folytat.
[EsBo program]
HUNCUT KKE Oldal: 3
Adószám:
Bejegyző határozat száma:
Nyilvántartási szám:
18001415-1-19
4. PK 60.179/2009/5
19/01/
Éves beszámoló mérlege - "A"
A mérleg fordulónapja: 2014. december 31.
1000HUF Előző év Tárgyév
FORRÁSOK (passzívák)
57. D. Saját tőke (58+60+61+62+63+64+67. sor) 196 283
58. I. Jegyzett tőke 0 0
60. II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) 0 0
61. III.Tőketartalék 216 216
62. IV. Eredménytartalék -69 -20
63. V. Lekötött tartalék 0 0
64. VI. Értékelési tartalék (65-66. sorok) 0 0
67. VII.Mérleg szerinti eredmény 49 87
68. E. Céltartalékok (69-71. sorok) 0 0
72. F. Kötelezettségek (73+77+86.sor) 0 0
73. I. Hátrasorolt kötelezettségek (74-76. sorok) 0 0
77. II. Hosszú lejáratú kötelezettségek (78-85.sorok) 0 0
86. III.Rövid lejáratú kötelezettségek (87. és 89-97.sorok) 0 0
98. G. Passzív időbeli elhatárolások (99-101. sorok) 0 0
102. FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN 196 283


2014 éves beszámoló

Adószám:
Törvényszék:
Bejegyző határozat száma:
Nyilvántartási szám:
18001415-1-19
19 Veszprémi Törvényszék
4. PK 60.179/2009/5
19/01/
"HUN-niai CUkorzacskó-gyűjtők Társasága"Kulturális közhasznú Egyesület
8172 Balatonakarattya, Szabadság út 25
Éves beszámoló "A" eredménykimutatása
(összköltség eljárással)
Beszámolási időszak:
Beszámoló összeállításának oka:
2014. január 01. - 2014. december 31.
ÉVES ZÁRÓ
Balatonakarattya, 2015. április 30.
A gazdálkodó képviselője
P.h.
A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.
A szervezet vállalkozási tevékenységet nem folytat.
[EsBo program]
HUNCUT KKE Oldal: 2
Adószám:
Bejegyző határozat száma:
Nyilvántartási szám:
18001415-1-19
4. PK 60.179/2009/5
19/01/
Éves beszámoló "A" eredménykimutatása (összköltség eljárással)
Beszámolási időszak: 2014. január 01. - 2014. december 31.
1000HUF Előző év Tárgyév
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 236 205
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02. sor) 236 205
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+-04. sor) 0 0
III. Egyéb bevételek 0 107
IIII III. sorból: visszaírt értékvesztés 0 0
05. Anyagköltség 12 17
06. Igénybevett szolgáltatások értéke 121 74
07. Egyéb szolgáltatások értéke 4 96
08. Eladott áruk beszerzési értéke 37 38
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05-09. sorok) 174 225
V. Személyi jellegű ráfordítások (10-12. sorok) 0 0
VI. Értékcsökkenési leírás 13 0
VII. Egyéb ráfordítások 0 0
VII. sorból: értékvesztés 0 0
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE
(I+II+III-IV-V-VI-VII. sor)
49 87
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13-17. sorok) 0 0
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21. sor) 0 0
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor) 0 0
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B. sor) 49 87
X. Rendkívüli bevételek 0 0
XI. Rendkívüli ráfordítások 0 0
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI. sor) 0 0
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D. sor) 49 87
XII. Adófizetési kötelezettség 0 0
F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII. sor) 49 87
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F+22-23. sor) 49 87

2014 közhasznúsági melléklet


Adószám:
Törvényszék:
Bejegyző határozat száma:
Nyilvántartási szám:
18001415-1-19
19 Veszprémi Törvényszék
4. PK 60.179/2009/5
19/01/
"HUN-niai CUkorzacskó-gyűjtők Társasága"Kulturális közhasznú Egyesület
8172 Balatonakarattya, Szabadság út 25
Közhasznúsági melléklet
2014.
Oldal: 2
1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása
Kávécukor zacskó múltjának feltárása, megörzése.
2. Közhasznú tevékenységek bemutatása
2.1. Kávécukor zacskó multjának feltárása, megörzése.
Közhasznú tevékenység megnevezése: Kávécukor zacskó multjának feltárása, megörzése.
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat,
jogszabályhely:
Az egyesület alapszabálya.
Közhasznú tevékenység célcsoportja: Valamennyi magyar állampolgár, akit érdekel
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 15
Közhasznú tevékenység főbb eredményei
Több kiállításon vettünk részt.Sikerült már külföldön is népszerűsíteni tevékenységünket, ez által
gyüjteményünket gyarapítani tudtuk.
3. (Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása)
Megnevezés (1000HUF) Vagyonelem
értéke
Felhasználás célja
1 % -ot felhasználtuk 2013-ról 118 kiállítás, rendezvényen népszerűsítés
Összesen: 118
4. Cél szerinti juttatások kimutatása
Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév
AZ EGYESÜLETI TAGOK KÖZÖTT 0 0
Összesen: 0 0
5. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség (1000HUF) Előző év Tárgyév
NINCS JUTTATÁS 0 0
Összesen: 0 0
6. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok
Alapadatok (1000HUF) Előző év Tárgyév
B. Éves összes bevétel 236 205
HUNCUT KKE Közhasznúsági melléklet
[EsBo program]
Oldal: 3
Alapadatok (1000HUF) Előző év Tárgyév
ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg
118 107
D. Közszolgáltatási bevétel 0 0
E. Normatív támogatás 0 0
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás
0 0
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)] 118 98
H. Összes ráfordítás (kiadás) 0 0
ebből:
I. Személyi jellegű kiadás 0 0
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai 116 226
K. Adózott eredmény 0 0
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző
személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII.
trv.-nek megfelelően) (fő)
0 0
7. Erőforrás-ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói
Mutató
teljesítése
Igen
Nem
Erőforrás-ellátottság mutatói
Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft] X
Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0] X
Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25] X
Társadalmi támogatottság mutatói
Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02] X
Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5] X
Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő] X
HUNCUT
FacebookTwitterGoogle+

Vélemény, hozzászólás?