2018 évi mérleg és közhasznúsági jelentés

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

19 Veszprémi Törvényszék

Beküldő adatai (akinek az ügyfélkapuján keresztül a kérelem beküldésre kerül)

Előtag

Családi név Első utónév További utónevek Viselt név:

Kósa Éva

Születési név:

Mariák Éva

Anyja neve:

Farády Éva Mária

Születési ország neve:

Magyarország

Születési település neve:

Pécs

Születési ideje:

1 9 7 6 0 3 0 9

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység főbb adatainak megjelenítése

(Elektronikus kitöltés esetén másolt – nem írható – mezők.)

Neve:

Nyilvántartási szám:

1 9 0 3 1 2 0 Tárgyév: 2 0 1 8

Időszak terjedelme: egész év töredék év

2 0 1 8 0 1 0 1 2 0 1 8 1 2 3 1

időszak kezdete időszak vége

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.04.16 13.44.25

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

 1. év

PK-442

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

 1. év

PK-442

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése: Tárgyév:

19 Veszprémi Törvényszék 2 0 1 8

Időszak terjedelme: egész év töredék év

2 0 1 8 0 1 0 1 2 0 1 8 1 2 3 1 időszak kezdete időszak vége

Válassza ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

 1. Szervezet
 2. Jogi személy szervezeti egység (származtatott jogi személy)

Szervezet neve:

Szervezet székhelye:

Irányítószám: Település: Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Irányítószám: 8 1 7 2

Település: Balatonakarattya Közterület neve: Szabadság Közterület jellege:

út

Házszám: 25

Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

Nyilvántartási szám:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: “Anyaszervezet”)

1 9 0 3 1 2 0

Bejegyző határozat száma:

(Jogi személy szervezeti egység esetében: Jogi személlyé nyilvánító határozat száma)

8 . P k . 6 0 1 7 9 / 2 0 0 9 /

1 2

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1 8 0 0 1 4 1 5 1 1 9

Szervezet képviselőjének / Jogi neve:

személy szervezeti egység Kovács István

Képviselő aláírása:

Keltezés:

Balatonakarattya 2 0 1 9 0 4 1 6

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.04.16 13.44.25

8 1 7 2 Balatonakarattya

Szabadság út

25

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

 1. év

PK-442

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK)

 1. Befektetett eszközök
 2. Immateriális javak
 3. Tárgyi eszközök

III. Befektetett pénzügyi eszközök

 1. Forgóeszközök
 2. Készletek
 3. Követelések

III. Értékpapírok

 1. Pénzeszközök

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)

 1. Saját tőke
 2. Induló tőke/jegyzett tőke
 3. Tőkeváltozás/eredmény

III. Lekötött tartalék

 1. Értékelési tartalék
 2. Céltartalékok

Kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek

III. Rövid lejáratú kötelezettségek

FORRÁSOK ÖSSZESEN

(Adatok ezer forintban.)

 1. Tárgyévi erdemény vállalkozási tevékenységből

Előző év helyesbítése Előző év Tárgyév

Aktív időbeli elhatárolások

 1. Tárgyévi (közhasznú eredmény tevékenységből) alaptevékenységből I. Hátrasorolt kötelezettségek
 2. Passzív időbeli elhatárolások

412 146

412 146

412 146

412 146

215 215

146 182

51 -251

412 146

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.04.16 13.44.25

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása

előző év előző év tárgyév előző év előző év tárgyév helyesbítése helyesbítése 2. értéke Aktivált saját teljesítmények 3. Egyéb bevételek

– tagdíj

– támogatások

 1. Összes bevétel (1+-2+3+4)

ebből: bevételei közhasznú tevékenység 5. Anyagjellegű ráfordítások

 1. Személyi jellegű ráfordítások

ebből: juttatásai vezető tisztségviselők 7. Értékcsökkenési leírás

 1. Egyéb ráfordítások
 2. ráfordításai Pénzügyi műveletek (Adatok ezer forintban.) ebből:
 3. bevételei Pénzügyi műveletek Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen 1. Értékesítés nettó árbevétele

előző év előző év tárgyév helyesbítése – alapítótól kapott befizetés

ebből: adományok

 1. (5+6+7+8+9) Összes ráfordítás ebből: ráfordításai közhasznú tevékenység C. (A-B) Adózás előtti eredmény 10. Adófizetési kötelezettség
 2. Tárgyévi eredmény (C-10)

206 29 206 29

236 268 236 268

165 138 165 138

71 130 71 130

442 297 442 297

442 297 442 297

391 536 391 536

12 12

391 548 391 548

391 548 391 548

51 -251 51 -251

51 -251 51 -251

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.04.16 13.44.25

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

 1. év

PK-442

A kettős éves könyvvitelt beszámolója vezető és közhasznúsági egyéb szervezet melléklet

egyszerűsített 2018. év

(Adatok PK-442 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása 2.

ezer forintban.) Alaptevékenység Vállalkozási tevékenység Összesen

előző év előző év tárgyév

előző év előző év tárgyév előző év előző év tárgyév helyesbítése helyesbítése helyesbítése Tájékoztató adatok

 1. támogatás Központi költségvetési ebből: – normatív támogatás
 2. költségvetési Helyi önkormányzati támogatás

ebből: – normatív támogatás

 1. alapjaiból, Alapból Az Európai nyújtott illetve Unió támogatás a Kohéziós strukturális D. vetéséből nemzetközi származó Az Európai vagy támogatás szervezettől Unió más költség- államtól, E. meghatározott adózó használásáról CXXVI.törvény összeg A személyi rendelkezése jövedelemadó szóló részének alapján 1996. szerinti átutalt az évi fel- F. Közszolgáltatási bevétel
 2. Adományok

Könyvvizsgálói záradék Az adatok könyvvizsgálattal alá vannak támasztva. Igen Nem

165 100 165 100

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.04.16 13.44.26

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.04.16 13.44.26

 1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet

1.2 Székhely: Szervezet Irányítószám: Település: Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

1.3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám:

1.6 képviselőjének Szervezet / Jogi neve: személy szervezeti egység 2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

 1. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

1.1 Név: Jogi személy szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység Irányítószám: Település:

Közterület neve: Közterület jellege:

Házszám: Lépcsőház: Emelet: Ajtó:

(“Anyaszervezet”)

3.1 Közhasznú tevékenység megnevezése:

3.2 Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

3.3 Közhasznú tevékenység célcsoportja:

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma: 3.5 Közhasznú tevékenység főbb eredményei:

. . / / 1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószáma:

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

 1. év

8 1 7 2 Balatonakarattya

Szabadság út

25

8 1 7 2 Balatonakarattya

Szabadság út

25

8 P k 6 0 1 7 9 2 0 0 9 1 2

1 9 0 3 1 2 0

1 8 0 0 1 4 1 5 1 1 9

Kovács István

kávézacskó múltjának feltárása és megőrzése

az egyesület alapszabálya

valamennyi magyar állampolgár

25

PK-442

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

 1. Cél szerinti jutattások kimutatása
 2. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.04.16 13.44.26

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

 1. év

PK-442

(Adatok ezer forintban.)

5.1 Cél szerinti juttatás megnevezése

Előző év Tárgyév

5.2 Cél szerinti juttatás megnevezése Előző év Tárgy év

5.3 Cél szerinti jutattás megnevezése Előző év Tárgy év

Cél (összesen) szerinti juttatások kimutatása Cél (mindösszesen) szerinti juttatások kimutatása 6.1 Tisztség

Előző év (1) Tárgyév (2)

6.2 Tisztség Előző év (1) Tárgy év (2)

 1. Vezető juttatás tisztségviselőknek (mindösszesen):

nyújtott

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

 1. év

PK-442

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

 1. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer forintban.)

Alapadatok Előző év (1) Tárgyév (2)

 1. Éves összes bevétel

ebből:

 1. adózó 1996. A személyi évi rendelkezése CXXVI. jövedelemadó törvény szerinti alapján felhasználásáról meghatározott átutalt összeg részének szóló az D. Közszolgáltatási bevétel
 2. Normatív támogatás
 3. a Kohéziós Az Európai Alapból Unió strukturális nyújtott támogatás alapjaiból, illetve G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]
 4. Összes ráfordítás (kiadás)
 5. Ebből személyi jellegű ráfordítás
 6. Közhasznú tevékenység ráfordításai
 7. Adózott eredmény
 8. tevékenységet (a 2005. A közérdekű szervezet évi LXXXVIII. önkéntes munkájában végző törvénynek személyek tevékenységről közreműködő megfelelően)

száma szóló közérdekű önkéntes Erőforrás ellátottság mutatói Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, – Ft]

Igen Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]

Társadalmi támogatottság mutatói

Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]

Mutató teljesítése

442 297

165 100

277 197

391 548

391 548

51 -251

10 10

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.04.16 13.44.26

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Támogatási program elnevezése:

Támogató megnevezése:

központi költségvetés

önkormányzati költségvetés Támogatás forrása:

nemzetközi forrás

más gazdálkodó

Támogatás időtartama:

Támogatási összeg:

– ebből a tárgyévre jutó összeg:

– tárgyévben felhasznált összeg:

– tárgyévben folyósított összeg:

Támogatás típusa:

visszatérítendő vissza nem térítendő

Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:

Személyi

Dologi

Felhalmozási

Összesen:

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.04.16 13.44.26

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

 1. év

PK-442

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység neve:

Csatolt mellékletek

Ny.v.:1.3 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2019.04.16 13.44.26

PK-442-01 Könyvvizsgálói jelentés

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-442-02 Szöveges beszámoló Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-442-03 Jegyzőkönyv

Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-442-04 Jelenléti ív Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-442-05 Meghatalmazás Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

PK-442-06 Egyéb Melléklet csatolva:

Eredetivel rendelkezik:

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági melléklet

 1. év

PK-442

FacebookTwitterGoogle+

Vélemény, hozzászólás?